چرا باید به دیگران کمک کنیم

چند سالی بود که جایزه مرغوب ترین ذرت شهر به کشاورزی پیر به نام «دیوید» می رسید. همه می خواستند راز پرورش این محصول با کیفیت را بدانند .پس از اعلام اسامی برندگان خبرنگار سراغ دیوید رفت و پس از صحبت با او  موضوعی متوجه  شد که حسابی شگفت زده اش کرد: «دیوید از بذرهای مرغوب ذرت به همسایه هایش هم داده بود .»خبرنگار پرسید دیوید چطور می تواند دانه های مرغوب را با کسانی شریک شود که خودشان هم قرار است در مسابقه شرکت کنند.و..

پیرمرد پاسخ داد:«چرا نباید این کار را انجام دهم ؟باد بذرهای ذرت را از یک مزرعه به مزرعه دیگر منتقل می کند. اگر همسایه های من ذرت های خوبی نداشته باشند باد ان بذر های نامرغوب را به زمین من می آورد. پس اگر محصول مرغوب می خواهم باید به انها کمک کنم تا کشت خوبی داشته باشند.» اری ٬کشاورز پیر به خوبی درک کرده بود زندگی انسانها به هم ارتباط دارد و می دانست اگر همسایه هایش محصول خوبی نداشته باشند او  نیز نمی تواند محصول خوبی بدست بیاورد.
زندگی ما هم همینطور است .اگر بخواهیم زندگی شاد سرخوش و ارامی داشته باشیم بایدبه آشنایان و دوستانمان کمک کنیم تا انها هم شاد و خوش و ارام زندگی کنند.

۲ دیدگاه در “چرا باید به دیگران کمک کنیم”

  1. بازتاب: Härskiä Seksiä
  2. بازتاب: codeless automation

دیدگاهتان را بنویسید