فقط دزدا واست یه زندگی خوب و پر بار و موفق و با برکت آرزو میکنن

دکترا امیدوارن مریض بشی وصاحبخونه ها امیدوارن هیچوقت خونه نخری.
دندانپزشکا امیدوارن دندونات فاسد بشن و مکانیکا امیدوارن ماشینت خراب بشه.
موسسات کفن و دفن امیدوارن بمیری.
فقط دزدا واست یه زندگی خوب و پر بار و موفق و با برکت آرزو میکنن.
و همینطور یه خواب خوب و خوش و آروم و راحت و عمیق …
ببین چقد بزرگوارن!!!

دیدگاهتان را بنویسید