خوی ناپسند اشرافی گری در مسؤلین عالی رتبه

عکسی از آقای طالقانی هست در مجلس تدوین قانون اساسی که روی زمین نشسته است و ایشان جمله بسیار ارزشمندی به یادگار گذاشته است به این مضمون که : کسانی که بر روی این صندلی های راحت بنشینند قانون به نفع مستضعفان نمی توانندبنویسند.

مسؤلان امروزی اگر با این معیار سنجیده شوند چند نفر نمره قبولی می گیرند؟ منظور و توقع این نیست که بر روی زمین بنشینند ولی می شود از تجملات کم نمود ،مسؤلین عالی رتبه وقتی خودشان رعایت کنند رده های پایین تر دیگر مسابقه تجمل گرایی را کمتر انجام می دهند.از دولتی ها به خاطر خوی اشرافی گری که دارند توقعی نیست ولی از قوه قضائیه انتظار می رفت که خوی کاخ نشینی کنار بگدارند اما افسوس خوی اشرافی گری به اینها هم سرایت کرده است.

 

حاضر جوابیهای تاریخی (۱)

همیشه و در همه جا افرادی بوده و هستند که برای تحقیر و یا محکوم کردن طرف مقابل با اشارات و یاپرسش هایی قصد اجرای هدف خود را دارند که اینها در مواقعی با افراد حاضر جوابی روبرو می شوند که نه تنها به هدف خود نمی رسند بلکه شکست می خورند و خجالت زده می شوند.

بعضی افراد به علت جوابی های خوب و به موقع و منطقی که داشته اند در تاریخ مشهور شده اند که در ادامه قسمت اول از این حاضر جوابی ها تقدیم می گردد.

 

ادامه خواندن حاضر جوابیهای تاریخی (۱)