داستان ضرب المثل هم پیاز را خورد، هم چوب راخورد و هم پول داد

روزی. دو نفر با هم سر پیاز و پیازکاری دعوایشان شد رهگذر خسیسی به مرد کشاورز زحتمکشی که مشغول کاشتن پیاز بود رسید و با طعنه گفت: « زیر این آفتاب داغ کار می‌کنی که چی؟ این همه زحمت می‌کشی که پیاز بکاری؟ آخر پیازهم شد محصول؟ پیاز هم خودش را داخل میوه ها کرده به چه درد می‌خورد؟ آن هم با آن بوی بدش!» و…

ادامه خواندن داستان ضرب المثل هم پیاز را خورد، هم چوب راخورد و هم پول داد

چند توصیۀ بسیار زیبا برای آرامش

اول : تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!!!!این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند.
دوم : با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن…

سوم: به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری باش.

 

ادامه خواندن چند توصیۀ بسیار زیبا برای آرامش

شهید آیت الله مدنی نکند در قیامت مجمدرضا جلو ما را بگیرد

شهید آیت الله مدنی سال ۵۹ به روحانیون نظام با گریه گفت:
آقایان نکند در قیامت محمدرضا جلو ما را بگیرد وبگوید دیدید شما هم وقتی دستتان ترنج دادند دستتان را بریدید و مثل من کاخ نشین شدید!