خشونت بد، خشونت خوب، خشونت بی اهمیت!

همزمان با سکوت شبه‌روشنفکران و در حالی که برخی از هنرمندان و اصحاب سینما نسبت به نسل کشی مسلمانان در میانمار واکنش نشان داده اند، تعدادی از بازیگران سینما که معمولا در اینستاگرام و توئیتر نسبت به مسائل کم اهمیت اظهار نظر می‌کنند، هنوز در برابر شکنجه و سوزاندن زنان و کودکان میانماری سکوت خود را نشکسته‌اند!

ادامه خواندن خشونت بد، خشونت خوب، خشونت بی اهمیت!

دسته بندی انسانها از نظر دکتر شریعتی

دکتر علی شریعتی انسان ها را به چهار گروه زیر دسته بندی کرده است :

دسته اول:
آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم نیستند.
عمده آدم‌ها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آن‌هاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

ادامه خواندن دسته بندی انسانها از نظر دکتر شریعتی

گاندی خطاب به همسرش چه زیبا نوشت:

خوبِ من، هنر در فاصله هاست؛زیاد نزدیک به هم می سوزیم، و زیاد دور از هم،یخ می زنیم.

تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.

کسی که تو از من می خواهی بسازی، یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.

من باید بهترین خودم باشم برای تو ، و تو باید بهترینِِ خودت باشی برای من .

ادامه خواندن گاندی خطاب به همسرش چه زیبا نوشت:

ابراهیم یزدی که بود؟

به گزارش مشرق، ابراهیم یزدی دومین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۶ در سن ۸۶ سالگی پس از دوره‌ای بیماری در شهر ازمیر ترکیه که برای مداوا به این شهر رفته بود، درگذشت.

ابراهیم یزدی در مهر ماه ۱۳۱۰ در شهر قزوین به دنیا آمد و در سال ۱۳۱۶ به تهران مهاجرت کرد. آنطور که خودش در خاطراتش اشاره می‌کند، اجداد پدری‌اش همگی یزدی‌هایی بودند که به قزوین مهاجرت کرده بودند. وی ﺩﺭ ۶ سالگی بهﻫﻤﺮﺍه ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ مهاجرت کرد و برای گذراندن ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳطه راهی ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ شد.

ابراهیم یزدی

ادامه خواندن ابراهیم یزدی که بود؟