هجوم مردم اقلیم کردستان عراق به فروشگاه‌های مواد غذایی

منابع خبری از هجوم گسترده مردم در اقلیم کردستان عراق به فروشگاه‌های مواد غذایی و همچنین جایگاه‌های سوخت و به وجود آمدن موج نگرانی و وحشت در پی بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی خبر دادند.
کردستان عراق سلیمانیه ترافیک

ادامه خواندن هجوم مردم اقلیم کردستان عراق به فروشگاه‌های مواد غذایی