رونمایی از پلاک منزل پدری حسن روحانی

بت سازی مدرن….

مسئولان یه روزی سایت هسته ای و غنی سازی ۲۰% و پروژه های سلولهای بنیادی و فضایی و نانوتکنولوژی و…. افتتاح می کردن حالا بعد از برجام پلاک خانه روحانی رو افتتاح می کنند.

جای روحانی بودم این دومسئول متملّق را بخاطر این کارشان عزل می کردم. البته وقتی دستان دولت برای افتتاح پروژه ها خالی باشد، انتظاری بیش از این نمی توان داشت!

آقایان : بجای این کارا به فکر مشکلات مردم واین جوانهای بیکار باشید…!!؟؟

دیدگاهتان را بنویسید