کوه های آلا داغ لار واقع در ماهنشان زنجان

بعضی مناظر اینقدر عجیبن که انگار داری یک سیاره دیگرو تماشا می کنی

دیدگاهتان را بنویسید