فرق مدیران ایران و اروپا

پا: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می شود.
ایران: موفقیت مدیر سنجیده نمی شود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.

اروپا: مدیران بعضی وقتها استعفا می دهند.
ایران: عشق به خدمت مانع از استعفا می شود.

اروپا: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.
ایران: افراد مادرزادی مدیر هستند و اولین شغل شان در بیست سالگی مدیریت .بزرگترین های کشور است.
اروپا: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر می گردند.
ایران: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته می شود.

اروپا: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.
ایران: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.

اروپا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.
ایران: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.

اروپا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی می کند.
ایران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر می شود و پست جدید می گیرد.!!!!

این پست باز پخش می باسد در مورخه ۲۷ اسفند ۹۴ و ۱۲ فروردین ۹۵در این وبلاگ منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید