‍ اظهارات وقیحانه جلایی پور (اصلاحطلب) در مورد زوار اربعین

اقشاری را در فرودگاه دیدم که بهترین امکان مدرنی را که ممکن است در طول زندگی از آن استفاده کنند همان ماشین بنز حمل جنازه بهشت زهرا است. ولی حالا با بهترین هواپیما یا اتوبوس وی ای پی به کربلا می‌روند!
عکس و تصویر ‍ اظهارات وقیحانه جلایی پور (اصلاحطلب) در مورد زوار اربعین. ? اقشاری را در فرودگاه ...

ادامه خواندن ‍ اظهارات وقیحانه جلایی پور (اصلاحطلب) در مورد زوار اربعین