اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به  شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶