از لحظات نخست در کنار مردم کمک کردند، گریه کردند و خندیدند از امیر فرمانده و سرباز وظیفه گرفته تا تکاور

یک دیدگاه در “از لحظات نخست در کنار مردم کمک کردند، گریه کردند و خندیدند از امیر فرمانده و سرباز وظیفه گرفته تا تکاور”

دیدگاهتان را بنویسید