اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶