فرش قرمز تشریفات حتی در هلی کوپتر آقای جهانگیری

فرش قرمز تشریفات حتی در هلی کوپتری که برای کمک به مناطق زلزله زده میرود! والله شاهنشاه آریامهر ملعون هم اینطور نبود.

اینها مگر در اسنحر در وفت عیاشی به دست عررائیل بیفتند.

یک دیدگاه در “فرش قرمز تشریفات حتی در هلی کوپتر آقای جهانگیری”

دیدگاهتان را بنویسید