هفتاد نکته از نکات کُتب روانشناسی

بدانید اگه کل کتب روانشناسی را بخونی به این ۷۰ جمله میرسید….
۱- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
۲- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.

ادامه خواندن هفتاد نکته از نکات کُتب روانشناسی