چرا پیاز اشک چشم‌ها را در می‌آورد؟

وقتی که شما پیاز را پوست‌کنده و قاچ می کنید، دیواره سلول‌های پیاز پاره می شود و آنزیم‌هایی آزاد می شوند که این گازی به نام پروپانتیل سولفوکسید تولید می کنند. وقتی که این گاز به چشمان شما می رسد، اشک چشم‌هایتان با این گاز ترکیب می شود و اسید سولفوریک بسیار رقیقی تولید می‌کند که چشم را می سوزاند.

ادامه خواندن چرا پیاز اشک چشم‌ها را در می‌آورد؟

شیخ عباس قمی(ره) دست چه کسی را بوسید؟

یکی از سادات اهل فضل نقل می کند: در ایامی که مفاتیح الجنان تازه منتشر شده بود، روزی در سرداب سامرا نشسته بودم و آن را در دست داشتم و مشغول زیارت خواندن بودم.
دیدم شیخی با قبای کرباس و عمامه کوچکی نشسته و مشغول ذکر است، شیخ از من پرسید: این کتاب که می خوانی چیست؟ گفتم: کتاب مفاتیح الجنان از محدث قمی، آقای حاج شیخ عباس است و شروع کردم به تعریف کردن از آن کتاب……

ادامه خواندن شیخ عباس قمی(ره) دست چه کسی را بوسید؟