ابعاد وابستگی کودتای صالح به ریاض

مشرق – علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور سابق یمن دیروز با اعلام شورش هواداران خود ضد جماعت انصار الله کودتایی را در داخل کشور جنگ‌ زده و قحطی زده یمن آغاز کرد که ابعاد مصیبت های داخلی مردم را که گرفتار تجاوز و جنگ خارجی هستند، در نتیجه فتنه داخلی عمیق‌تر خواهد کرد.

عبدالله صالح

ادامه خواندن ابعاد وابستگی کودتای صالح به ریاض