اخبار ویژه روزنامه های پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به پنج شنبه۱۶ آذر ۱۳۹۶ پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶