ماشین ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی تاجگردون نماینده تجملگراى اصلاح طلب

 وقتی تاجگردون نماینده تجملگراى اصلاح طلب مجلس ماشین ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی سوار می شود!

دیدگاهتان را بنویسید