دیدار اختصاصی رهبر انقلاب با خسارت دیدگان مؤسسات اعتباری

به نقل از کانال رسمی شهید حاج حسین علیخانی رهبر انقلاب چند روز گذشته وقتی اطلاع پیدا می کنند که ودیعه گذاران مؤسسات مالی برای چندمین بار درب مجلس شورای اسلامی تحصن کرده اند دستور می دهند که با استفاده از چند خودرو آنها را به بیت رهبری بیاورند که این امر اجرا می گردد. گزارش این ملاقات به نقل از کانال مذکور در ادامه بخوانید.

لازم به توضیح می باشد که تاکنون این خبر از طرف خبرگزاریها و سایت های وابسته به دفتر رهبری تایید و یا تکذیب نشده است.

ادامه خواندن دیدار اختصاصی رهبر انقلاب با خسارت دیدگان مؤسسات اعتباری

مناظره جالب فیدل کاسترو با پاپ ژان پل دوم

پاپ ژان پل دوم رهبر اسبق کاتولیک‌های جهان در سال ١٩٩٨به کوبا سفر کرده بود. در این ملاقات پاپ ژان پل دوم از باب ارشاد و نصیحت به فیدل کاسترو گفت:

آیا شما به کلیسا ایمان دارید ؟  فیدل با زیرکی جواب داد:  آیا شما خود به خداوند ایمان دارید؟

پاپ که از این پاسخ جا خورده بود چند لحظه سکوت کرد و گفت:

مردم عادی به خداوند ایمان دارند، چطور ممکن است من در مقام جانشین عیسی مسیح به خدا ایمان نداشته باشم؟

ادامه خواندن مناظره جالب فیدل کاسترو با پاپ ژان پل دوم