چه برایمان آورده ای مارکو‌؟!

کوفت مارکو، زهر مار چه برایمان آوردی؟
بی وجدانها هرچی داشتم عوارض دادم تا از ایران خارج شوم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.