اخبار ویژه روزنامه های چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶