تحلیل نقش آقای هاشمی در موضوعات مختلف بعد از پیروزی انقلاب

معمای هاشمی!

?بعد از پیروزی انقلاب هم نقش آقای هاشمی در موضوعات مختلف با تحلیل مثبت و منفی مواجه است.

ادامه خواندن تحلیل نقش آقای هاشمی در موضوعات مختلف بعد از پیروزی انقلاب

اخبار ویژه روزنامه های چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶