هاشمی چگونه اشرافیت را به مدیران دولتی تعلیم داده است؟

سنگ بنای مدیریت اشرافی و فیش‌های حقوقی نجومی در دولت سازندگی گذاشته شد و این اتفاق در دولت روحانی نیز تکرار شد، شاید علت تکرار این وضعیت در دولت یازدهم، یکی بودن بعضی از مدیران روحانی و هاشمی و همچنین بی‌توجهی مسؤولان به بیت المال باشد.

ادامه خواندن هاشمی چگونه اشرافیت را به مدیران دولتی تعلیم داده است؟

حکمت و حکایت/ این خود ما هستیم که زندگی را می سازیم

مرد ثروتمند بدون فرزندی که به پایان زندگی اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیت نامه خود را بنویسد :
“تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم نه برای برادر زاده ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران”…

ادامه خواندن حکمت و حکایت/ این خود ما هستیم که زندگی را می سازیم