چه زمانی عقب رفته ایم

اگر زمانی که دیگران پیش می روند ما در فکر حفظ وضع موجود خودمان باشیم در واقع عقب رفته ایم.
بخواهیم یا نخواهیم رقابت سکون ندارد.

جهت بهتر روشن شدن این متن داستان کوتاه را در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن چه زمانی عقب رفته ایم

طرز تفکر خرچنگی

آیا می دانستید اگر چند خرچنگ را حتی در جعبه ای رو باز قرار دهید، باز هم همان جا باقی می مانند و از جعبه خارج نمی شوند؟ با وجود اینکه خرچنگ ها می توانند به راحتی از جعبه بالا بخزند و آزاد شوند! این اتفاق نمی افتد، زیرا طرز تفکر خرچنگی به آنها اجازه چنین کاری نمی دهد و..

ادامه خواندن طرز تفکر خرچنگی

گفتگوی احمدعلی مسعودانصاری پسرخاله فرح پهلوی با تسنیم

احمدعلی مسعودانصاری در گفتگو با تسنیم از فساد فرح و دوستانش و روزهای آخر سلطنت محمدرضاشاه مواردی کفته می توانید در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن گفتگوی احمدعلی مسعودانصاری پسرخاله فرح پهلوی با تسنیم

اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به  شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶