اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۲۸بهمن ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به  شنبه ۲۸بهمن ۱۳۹۶پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۲۸بهمن ۱۳۹۶