زبان بدن و دیپلماسی؛ چرا یونیفرم شمخانی اهمیت داشت؟

نوع برخورد مقتدرانه امیر دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و به نوعی دیگر، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان با وزیر فرانسوی که قبل از سفر به ایران اظهارات لغو و مداخله‌جویانه زیادی علیه کشورمان انجام داده بود، رساننده این پیام بود که جمهوری اسلامی سر منافع امنیت ملی خود با هیچ کشوری مصالحه نمی کند.

ادامه خواندن زبان بدن و دیپلماسی؛ چرا یونیفرم شمخانی اهمیت داشت؟