اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶