حکایت جالب حَج مَم جَعفِر(حاج محمدجعفر آباده ای)

مسجد حاج محمد جعفر در اصفهان معروف است. مسجدی که با گویش اصفهانی «حَج مَم جَعفِر» خوانده می شود.
اما حاج محمدجعفر که بود؟ در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن حکایت جالب حَج مَم جَعفِر(حاج محمدجعفر آباده ای)

اخبار ویژه روزنامه های سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶