همسر موسوی برای هنجارشکن خیابان انقلاب پول فرستاد

مریم شریعتمداری یکی از هنجارشکنان خیابان انقلاب لو داده که همسر میرحسین موسوی بخاطر کشف حجاب برایش پول زیادی فرستاده!
هنجارشکنی و قانون‌گریزی این جماعت از سال ۸۸ برای همه روشن شده است.

دیدگاهتان را بنویسید