شخصیت‌هایی که در سال ۹۶ به دیدار حق شتافتند

یکی از اتفاقات سال ۹۶ در عالم سیاست ارتحال شخصیت‌هایی بود که عمری را در راه سیاست گذرانده و حال با کارنامه‌ای حاصل از زندگی پرفراز و نشیب در پیشگاه الهی حاضر شده‌اند.

در ادامه نگاهی داریم به مهم‌ترین شخصیت‌ها و چهره‌‌های سیاسی که در سال ۹۵ از دنیا رفتند.

ادامه خواندن شخصیت‌هایی که در سال ۹۶ به دیدار حق شتافتند