تست/چه کسی همیشه درقلب شماجای دارد؟

یک تست بسیار جالب
چه کسی همیشه درقلب شماجای دارد؟ جواب تست رانگاه نکنید
۱-عددی دلخواه بین(۱-۸)انتخاب کنید. ۲ -آنرابا۱۰جمع کنید.
۳-دوباره با۵ جمع کرده. -بازحاصل بدست آمده رابعلاوه۸ کنید.
۵-این بارعدددلخواهی راکه ابتداانتخاب کرده بودیدراازحاصل کم کنید.
حالاباتوجه به لیستی که در ادامه نوجود موجود می باشدشخصی که همیشه درقلبتان جای دارد بیابید.

ادامه خواندن تست/چه کسی همیشه درقلب شماجای دارد؟

چرا برای رفع چشم زخم به تخته می زنند

تا حالا شده وقتی فکر می‌کنید یکی چشمتون زده سریع بزنید به یه چوب برای رفع چشم زخم؟ تصویر پایین را بخونید ، تا ببینم دفعه دیگه‌ام این کار رو می‌کنید یا نه !

نظر گابریل گارسیا مارکز در مورد جهانی که تحویل گرفته ایم

باید جهان را بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ای،تحویل بدهی، خواه با فرزندی خوب،یا باغچه‌ای سرسبز؛
اگر فقط یک نفر با بودن تو ساده‌تر نفس کشید، یعنی تو موفق شده‌ای

گابریل گارسیا مارکز

هر سوالی که باعث بشه طرف مقابل ناراحت بشه تجاوز به حقوق دیگریست

هر سوالی که باعث بشه طرف مقابل ناراحت  بشه تجاوز به حقوق دیگریست و نشان دهندۀ این است که سوال کننده حرمت نفس ندارد.

دکتر فرهنگ هلاکویی