گفت‌و‌گویی خواندنی با نماینده جنجالی آقای قاضی پور

نادر قاضی پور در گفت و گوی تفصیلی با نامه نیوز از روزگار سیاسی اش در مجلس روایت کرده در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن گفت‌و‌گویی خواندنی با نماینده جنجالی آقای قاضی پور