خاطره ای از چرچیل سیاستمدار انگلیسی

چرچیل در کتاب خاطرات خود می نویسد:

زمانیکه پسر بچه ای یازده ساله بودم روزی سه نفر از بچه های قلدر مدرسه
جلو من را گرفتند و کتک مفصلی به من زدند و پول من را هم به زور از من گرفتند وقتی به خانه رفتم با چشمانی گریان قضیه را برای پدرم شرح دادم پدرم نگاهی تحقیر آمیز به من کرد و گفت:
”من از تو بیشتر از اینها انتظار داشتم.

ادامه خواندن خاطره ای از چرچیل سیاستمدار انگلیسی

السیسی رئیس جمهوری که در رقابت با خودش اول شد

مشرق – با آغاز رای گیری سفارتخانه های مصر در حوزه های انتخاباتی خارج از این کشور طی روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مارس (۱۴ تا ۱۶ فرودین ۹۶) ، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب مجدد عبدالفتاح السیسی رسما کلید زده شد.

ادامه خواندن السیسی رئیس جمهوری که در رقابت با خودش اول شد