سحر، ولایت گریزی یا فتنه احمدی نژاد

مدتی است که شاهد رفتارهای عجیب و غریب از احمدی نژاد هستیم در این رابطه عده ای عقیده دارند که توسط جریان انحرافی و نفوذی بقایی و مشایی سحر گردیده که بر اثر آن ولایت گریز شده و با بریدن او از جریان ولایت به دام فتنه افتاده است.

در ادامه به بررسی ۴ فصل توفانی احمدی نژاد پرداخته می شود که مانند بمب ساعتی انتحاری به شمارش افتاده است.

ادامه خواندن سحر، ولایت گریزی یا فتنه احمدی نژاد