برای یکدیگر آرزوهای قشنگ کنیم

ﻣـﺮﺩﯼ ﺑـﻪ همسرش ﮔـﻔـﺖ: “ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﻢ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﭼـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺧـﻮﺑـﯽ ﺍﻧـﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻛـﻪ ﯾـﻚ فرشته ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩﻡ ﺁﻣـﺪ ﻭ ﮔـﻔـﺖ ﻛـﻪ ﯾـﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﺗـﺎ ﻣـﻦ ﻓـﺮﺩﺍ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺵ ﻛـﻨـﻢ”!
همسرش ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ: “ﻣـﺎ ﻛـﻪ ۱۶ ﺳـﺎﻝ ﺑـﭽـﻪ ﺍﯼ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﻢ، ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﭽـﻪ ﺩﺍﺭ ﺷـﻮﯾـﻢ.و….

ادامه خواندن برای یکدیگر آرزوهای قشنگ کنیم

گنجعلی خان که بود و داستان کرمان ِ شاه چیست ؟

گنجعلی خان از حکام مشهور زمان شاه عباس است که از سال ۱۰۰۵ تا ۱۰۳۴ هجری قمری بر کرمان فرمانروایی و آثار و بناهای زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقه کوشش کرد. از خدمات به جا مانده وی می‌توان به مجموعه گنجعلی خان اشاره کرد. و….

ادامه خواندن گنجعلی خان که بود و داستان کرمان ِ شاه چیست ؟

حکایت شمس و مولوی

مولوی با کبکبه و دبدبه، در حالی که مریدانش احاطه اش کرده بودند و آب وضویش را به تبرک بر می داشتند، با شمس برخورد و با تکبر در او نگریست.شمس گفت: سؤالی دارم.مولوی گفت: بپرس. شمس گفت : بگو بدانم محمد(ص)، پیامبر ما برتر بود یا حلاج، شیخ ما؟

ادامه خواندن حکایت شمس و مولوی