اخبار ویژه روزنامه های سه شنبه ۲۸ فروردین۱۳۹۷

روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها قسمتی از صفحات خود را به اخبار و رویدادهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به اخبار ویژه چند روزنامه مربوط به  سه شنبه ۲۸ فروردین۱۳۹۷ پرداخته می شود.

ادامه خواندن اخبار ویژه روزنامه های سه شنبه ۲۸ فروردین۱۳۹۷