نصوح کیست و توبه نصوح چیست؟

نصوح مردی بود با هیئت و قیافه‌ی زنانه. او در حمام‌های زنان به کار مشغول بود و بخصوص دختر شاه را دلاکی می‌کرد و کسی هم به جنسیت حقیقی او پی نبرده بود. او سالیان متمادی بر این کار بود…

ادامه خواندن نصوح کیست و توبه نصوح چیست؟

سرلشکر موسوی: قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه تازگی ندارد

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش با بیان اینکه قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه، تازگی ندارد تصریح کرد: از روز نخست ایجاد سپاه، شاهد سخنان خصمانه درباره آن بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود.

ادامه خواندن سرلشکر موسوی: قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه تازگی ندارد