سرلشکر موسوی: قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه تازگی ندارد

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش با بیان اینکه قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه، تازگی ندارد تصریح کرد: از روز نخست ایجاد سپاه، شاهد سخنان خصمانه درباره آن بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود.

ادامه خواندن سرلشکر موسوی: قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه تازگی ندارد