نوبخت سخنان کنایه آمیز دکتر روحانی را ماله کشی کرد

صحبت همانند گلوله ای است که وقتی رها شود قابل برگشت نیست و سخنان دو پهلو و کنایه آمیز و در بعضی موارد زشت و نوهین آمیز وهمیشگی دکتر روحانی گاهی اوقات با ماله کشی،ماله کشانی مانند آقای نوبخت قابل پذیرش می شد ولی سخنان ۲۹ فروردین ۹۷ ایشان در تجلیل از ارتش و امرای ارتش بود بسیار خوب است ولی طوری سخن گفت که عموم مردم توهین به سپاه و سرداران سپاه از آن برداشت کردندو آقای نوبخت ماله کش همیشگی هم نتوانست سخنان سخیف ایشان را ماله کشی کند.

هدف خود روحانی و مشاورانی که او را دراحاطه دارند و به او این سخنان دیکته می کنند این بار کنایه و زخم زبان به سپاه بود و موضع او همنوا با دشمنان انقلاب و سپاه بود.

فرمانده دلاور ارتش اسلام امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در این زمینه گفتند: قضاوت‌های ناصحیح درباره سپاه، تازگی ندارد  از روز نخست ایجاد سپاه، شاهد سخنان خصمانه درباره آن بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود.

 

یک دیدگاه در “نوبخت سخنان کنایه آمیز دکتر روحانی را ماله کشی کرد”

دیدگاهتان را بنویسید