خیانت های رضاشاه به میهن و ملت ایران

 نزدیکی آرامگاه رضا شاه حین انجام امورات عمرانی یک جسد مومیایی شده بدست آمده و این مسئله در فضای مجازی به شکل های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و دست آویزی شده تا عده ای شروع به تطهیر رضا شاه نمایند.
در این فضاسازی ممکن است شبهه افکنی نسبت به اقدامات رضاشاه در بین مردم شود، لذا ضروری است خیلی مختصرومفید مطالبی راجع به خیانت های او عرضه کنیم تا این سرگرمی سازماندهی شده،علاوه بر پرت کردن حواس مردم از مسائل مهم جامعه،باعث قلب واقعیات تاریخی نشود.

 گوشه ای از خیانت های رضاشاه به میهن و ملت ایران در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن خیانت های رضاشاه به میهن و ملت ایران

چگونگی تشکیل سنگ کلیه

سنگ کلیه زمانی تولید می شود که تعادل آب، نمک و مواد معدنی در ادرار از بین برود. چگونگی تغییر این تعادل نیز مهمترین عامل در تعیین جنس سنگ است.
منشا بیشتر سنگ های کلیه علاوه بر روی، کلسیم است. نمک و دیگر مواد معدنی ساختاری بلوری شکل دارند و همین موضوع نیز به شکل گیری سنگ کلیه کمک می کند.

ادامه خواندن چگونگی تشکیل سنگ کلیه