داستانک/ صنم غرغرو و فراری دادن مار

مردی زنی داشت به اسم صنم که خیلی بداخلاق و غرغرو بود. اهالی محل اسم او را صنم غرغرو گذاشته بودند.
کار به جائی رسید که شوهر به تنگ آمد و تصمیم به کشتن او گرفت.و…

ادامه خواندن داستانک/ صنم غرغرو و فراری دادن مار

ضرب المثل/ جواب ابلهان خاموشی ست

نقل است که شیخ الرئیس ابوعلی سینا وقتی از سفرش به جایی رسید اسب را بر درختی بست و کاه پیش او ریخت و سفره پیش خود نهاد تا چیزی بخورد . روستاییه خر سوار آنجا رسید .از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خود رو به شیخ نهاد تا بر سفره نشیند.و…..

ادامه خواندن ضرب المثل/ جواب ابلهان خاموشی ست

جریان برجستگی روی گنبد پیامبر(ص) چیست؟

همانطور که می دانیم پیغمبر(ص) در خانه خویش به خاک سپرده شد. در دوره ای خشکسالی و قحطی شدیدی مدینه را فرا گرفت، همچنین بیماری هایی چون وبا و طاعون گریبان مردم را گرفته بود. از این رو مردم به پیامبر(ص) متوسل شدند و برای توسل به ایشان به دستور عایشه دریچه ای بر روی بقعه ای که روی قبر پیامبر بود باز کردند و دعا کردند تا برکات آسمانی نازل شود و بلایا از آنها دور شود. از آن زمان در بازسازی گنبد ها نیز این دریچه رو به آسمان همچنان وجو د دارد.