ماجرای پروازی که در پادگان بعثی‌‌ها فرود آمد

قبل از اینکه پرواز کنم، چشمانم با وحشت روی تابلوی سبزرنگ بزرگی که چند متر بالاتر از در پادگان قرار داشت و روی آن با حروف عربی نوشته شده بود دوباره میخکوب ماند و بر وحشتم افزوده شد.

ادامه خواندن ماجرای پروازی که در پادگان بعثی‌‌ها فرود آمد

ریشه ضرب‌المثل «گنج قارون دارد» چیست

قارون در ادبیات فارسی کنایه از کسی است که در اندوختن مال و ثروت افراط ورزد و در راه خدا دیناری صرف نکند .این ضرب المثل در جای دیگر هم به کار می رود وآن موقعی است که از ممسک و بخیلی طلب مال و اعانت و امداد شود و او برای آن که متقاضی را از سر خویش باز کند جواب می دهد :” مگر گنج قارون دارم ؟”اکنون باید دید قارون کیست و گنج قارون تا چه میزان و مبلغ بوده و چه فرجامی برای صاحبش داشته است .و……

ادامه خواندن ریشه ضرب‌المثل «گنج قارون دارد» چیست