کربلایی کاظم / مردی که لقمه حرام را تشخیص می‌‌داد

کربلایی کاظم فردی روستایی و بی‌سواد اما عامل به قرآن صفای روح و سادگی، در کنار حافظه و استعداد کم، موجب شد تا وی نتواند به مکتب برود و خواندن و نوشتن را بیاموزد. زراعت و انس با طبیعت از همان آغاز، محمدکاظم را به سوی تأمل و تفکر در آفریده‌‌‌های هستی‌‌بخش سوق می‌‌‌دهد و توجه او را به خلقت و عظمت خداوند دوچندان می‌کند.

حلال

ادامه خواندن کربلایی کاظم / مردی که لقمه حرام را تشخیص می‌‌داد