رحلت جانسوزامام خمینی (ره) تسلیت باد

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز
بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز
رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا
لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز
رحلت جانسوزامام خمینی (ره) تسلیت باد

نگرانی حامیان جریان فتنه و غربزده ها از روشنگری سیاسی در شب های قدر

جماعت افراطی غربگرا این روزها ازینکه مردم از مسائل روز جامعه بیشتر آگاهی پیدا کنند به وحشت افتاده اند.

اتفاقا واعظان این شبها باید بیشتر سیاسی صحبت کنند تا یک بار دیگر فرق سر یک علی دیگر توسط ابن ملجم های دوران شکافته نشود.

راز لبخند امام به روایت یک عکاس + عکس

بعد از برنامه دیدار، ۵ دقیقه به ما فرصت دادند تا از حضرت امام عکس بگیریم. بنده هم که شور و حال خاصی داشتم خیلی خودمانی به ایشان گفتم «حضرت امام، مردم به لبخند شما نیاز دارند.

ادامه خواندن راز لبخند امام به روایت یک عکاس + عکس