اعدام افسر ارتش کره شمالی بخاطر توزیع جیره غذایی!

کیم جونگ اون دستور اعدام یکی از افسران عالی رتبه ارتش کره شمالی را به دلیل توزیع جیره غذایی و سوخت مضاعف در میان نیروها صادر کرد.

ادامه خواندن اعدام افسر ارتش کره شمالی بخاطر توزیع جیره غذایی!