خیانت های رضا شاه و محمد رضا پهلوی و جواب تطهیر کنندگان و نشخوار کنندگان چرندیاتشان

نا کارآمدی دولت ها پس از دفاع مقدس (دولت سازندگی و اصلاحات و دولت دوم احمدی نژاد) باعث گردیده که کشور دچار نابسامانی وحشناک شود و متاسفانه دولت پیر و اشرافی و بی تدبیر برای ملت و مفید برای بیگانه  جهت تحویل باقی مانده دستاورد انقلاب، با رها نمودن کشور به منظور فشار بر ملت به منظور خوراندن زهری دیگر به رهبری معظم و ملت جهت گرفتن مجوز مذاکره با شیطان بزرگ و اعوانش،اوضاع فعلی را کنترل نمی کنند تا به نیت شیطانی خود برسند.

در این آشفته بازار به وجود آمده که اغنیا را ثروتمندتر و فقرا فقیرتر نموده عده ای اجیر شده و قلم به دست با استفاده از این جریانات به وجود آمده اقدام به تطهیر رضا شا و محمد رضا نموده اند و عده ای هم از روی نادانی در فضای مجازی نشخوار کننده این چرندیات شده اند.

خیانت ها محمدرضا شاه در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن خیانت های رضا شاه و محمد رضا پهلوی و جواب تطهیر کنندگان و نشخوار کنندگان چرندیاتشان

مالزی رسما از ائتلاف عربی ضد یمن خارج شد

محمد سابو، وزیر دفاع مالزی رسما خروج کشورش از ائتلاف عربی در یمن به رهبری عربستان را اعلام کرده و گفت که این تصمیم هفته گذشته اتخاذ شده است.

ادامه خواندن مالزی رسما از ائتلاف عربی ضد یمن خارج شد