جوک و طنز های فضای مجازی/۶

یـه بـازاریـاب جـارو بـرقـی اومـد در خـونـمـون رو زد،تــا در رو بـاز کـردم قـبـل از ایـنـکـه حـرفـی زده بـشـه،پـریـد تـو خـونـه و یـه کـیـسـه کـود گـاوی رو روی فـرش خـالـی کـرد و گـفـت :
اگـه مـن قـادر بـه جـمـع کـردن و تـمـیـز کـردن هـمـه ی ایـنـها ظـرف مـدت ۱ دقـیـقـه بـا ایـن جـاروبـرقـی قـدرتـمـنـد نـبـاشـم حـاضـرم کـه تـمـام ایـنـهـا رو بخـورم !!!
گفـتـم : ســس سـفـیـد مـیـخـوای یـا قرمز؟؟؟
گفـت : چــــرا؟؟؟

گفـتـم : چـنـد روزیـه بـرق خـونـه مـون قطـعـه…

ادامه خواندن جوک و طنز های فضای مجازی/۶

جوک و طنز های فضای مجازی/ ۵

یارو رفیقش فوت میشه نمیدونه چطور خبرو به زن رفیقش بگه بهش میگه شوهرت رفته یک زن گرفته !!!
زن رفیقش: الهی جنازشو بیارن خونه!!
یارو: بچه‌ها جنازه رو بیارید.

ادامه خواندن جوک و طنز های فضای مجازی/ ۵

جوک و طنز های فضای مجازی/۴

با ماشین ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ بودم  ﻳﻬﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﻢ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﭘﮋﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺎﻳﺴﺖ. ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭ!!!  ﺑﺰﻥ ﻛﻨﺎﺭ! ﻣﻨﻢ بعد شیش تا سکته ناقص زدم کنار. ﺩﻳﺪﻡ ﻭﺍﻧﺘﻴﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﺭﺩ ﺷﺪ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻣﻴﮕﻪ؛ الکی ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻢ!

 بقیه در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن جوک و طنز های فضای مجازی/۴

جوک و طنز های فضای مجازی/ ۳

یک بار حال نداشتم برم سرکار زنگ زدم گفتم پسرخالم فوت کرد فرداش رفتم دیدم همکارها بنر تسلیت زدن.
آنقدر شرمنده شدم می خواستم برم پسرخالمو بکشم.

ادامه خواندن جوک و طنز های فضای مجازی/ ۳