بیانیه اتحادیه اروپا پس از نشست مشترک کمیسیون برجام

به دنبال نشست مشترک کمیسیون برجام، اتحاددیه اروپا بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانبه در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن بیانیه اتحادیه اروپا پس از نشست مشترک کمیسیون برجام