معما / سؤال استخدامی ناسا

جواب در ادامه مطلب بخوانید.

 

جواب:

راه حل ردیف اول یعنی ۱+۲=۷
۱+۲=۳
۳×۲=۶
۶+۱=۷
چون این راه حل برای همه ردیف ها درست است با استفاده از این راه حل جواب ردیف آخر ۱۹۹ می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.