قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مقامات مستثنی شده از این قانون را کاهش دادند.

ادامه خواندن قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» اصلاح شد